Pastulan ng itik, atraksyon sa brgy. Bical Munoz

Bilad sa araw at halos nilalalan ng isang tagapangalaga ang buong maghapon sa pagbabantay ng mga itik.

Ani Amang Castro, tagapastol ng naturang mga itik, mas binantayan na nila ang mga alaga dahil hindi maiiwasang may bigla na lang namamatay o biglang nawawala.

Si amang Castro ay isa sa pinakamatagal nang nangangalaga ng higit sa tatlong libong bilang ng itik.

Katorse anyos pa lamang siya nang naging trabaho na nito ang mangalaga  at magpastol ng  mga itik.

Ayon sa kanya na ang pag-aalaga ng itik ay parang bata rin sa una ay nasa bakuran mo lang at hanggang sa dumami na ang bilang nito kung kaya mas kinakailangan na ng malaking pastulan.

Dalawang libo ang ibinabayad nila sa barangay upang makigamit ng pastulan dahil kailangan ng itik ng makakain tulad ng palay o ang sagibo na tinatawag kapag tapos na ang anihan.

Limang buwan naman ang hihintayin bago maging kapakipakinabang na ang isang itik. Nagkakahalaga ng 200 pesos ang isang itik na napapakinabangan na at  mas mataas naman ang  presyo kapag babae.

Ang mga itlog nito ay idinidiliver sa mga nagtitinda ng balot. Sa isang daang piraso ng itik, 90% dito ay nangingitlog, sa alaga naman niyang tatlong libo ang malinaw na nangingitlog ay dalawang libo at walong daan.

Ang kaibahan naman  sa itik ay maaring ipastol sa bukid hindi tulad ng bibe na hindi pwedeng ilayo ang tirahan at kahit sa likod bahay ay maari itong alagaan.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *