8 karapatan ng mamimili, ibinahagi ng DTI

May mga karapatan ang mga mamimili na maaring hindi nabibigyang pansin o lingid sa kaalaman ng publiko. Kaya naman layunin ng Department of Trade and Industry sa isinagawang Consumer Awareness and Responsiveness Seminar na mapalaganap ang kaalaman tungkol  sa mga karapatan at tungkulin ng mamimili upang maging matalino sa pagbili ng mga pangangailangan.

Ibinahagi ng Division Chief ng Consumer Protection Division ng Department of Industry na si Romeo Faronilo sa mga media practitioners ang mga karapatan at tungkulin ng mga mamimili.

  1. KARAPATAN SA MGA PANGUNAHING PANGANGAILANGAN

Una ay ang karapatan sa mga pangunahing pangangailangan. May iba’t-ibang sangay ng gobyerno na nakatalaga para mapunan ang mga pangangailangan na ito.

Nariyan ang Department of Agriculture, National Food Authority, Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Department of Education, Government Service and Insurance System at marami pang iba.

  1. KARAPATAN SA KALIGTASAN

Karapatan din ng mga mamimili na mabigyan ng katiyakang ligtas ang binibiling produkto. May makikitang mga logo sa mga binebentang produkto na nanganaghulugang dumaan ito sa tamang pagsusuri at masisiguradong ligtas itong gamitin.

  1. KARAPATAN SA PATALASTASAN

Pangatlo ay karapatan sa patalastasan o karapatang mapangalagaan ang mamimili laban sa mapanlinlang, madaya at mapanligaw na patalastas, mga etika at iba pang hindi wastong gawain. Maaaring ireklamo ang produkto o serbisyo kung hindi nito nasunod ang ipinangako nito.

  1. KARAPATANG PUMILI

Sumunod ang karapatag pumili. Malaya ang mga mamimili na pumili o magcanvas muna ng iba’t-ibang produkto o paglilingkod na nais nila upang makita ang pagkakaiba-iba sa kalidad at presyo ng produkto.

  1. KARAPATANG DINGGIN

Karapatang dinggin.  Ang mga consumer ay kailangang makatiyak sa kanilang kapakanan patungkol sa paggawa at pagpapatupad ng ano mang patakaran ng pamahalaan. Nagkakaroon ng mga public hearing upang dinggin ang mga opinyon at mungkahi ng publiko.

  1. KARAPATAN SA KABAYARAN SA KAPINSALAAN

Pang anim, may karapatang bayaran at tumbasan sa ano mang kapinsalaan na nagbuhat sa produkto na binili kahit na ito ay sa pagkakamali, kapabayaan o masamang hangarin. Dapat na magkaroon ang isang mamimili ng walang bayad na tulong sa pagtatanggol sa hukuman o nang pag-aayos sa paghahabol.

  1. KARAPATAN SA PAGTUTURO TUNGKOL SA MATALINONG MAMIMILI

Ito ay nagtataglay ng karapatan sa katalinuhan at kaalaman na kinakailangan ng mga consumer upang makagawa ng hakbanging makakatulong sa mga desisyong pangmamimili.

  1. KARAPATAN SA ISANG MALINIS NA KAPALIGIRAN

At ang panghuli sa mga karapatan ay ang pagkakaroon ng malinis na kapaligiran upang magkaroon ng maayos na pamumuhay.

Kaakibat sa mga nasabing karapatang ito ay ang mga tungkulin ng mga mamimili na maging matalino sa pagpili at pagsuri ng mga produkto at serbisyo. –Ulat ni Irish Pangilinan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *