Abusadong NutriAsia-Campos, tatalupan ng Kongreso

Photo Credit: Asian Entrepreneur

iimbestigahan ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang mga pang aabuso ng Nutri­Asia Inc. na naging dahilan para maglunsad ng welga ang kanilang manggagawa.

Ang NutriAsia ang gumagawa ng iba’t ibang Pinoy brand ng mga sawsawan at pangsahog o reakdo sa mga ulam katulad ng Datu Puti, Silver Swan, Mang Tomas, UFC, Banana Catsup, Papa Banana Catsup, Golden Fiesta, Locally Blended Juice Drink at Locally Merci Buco.

Silipin ang kabuuang detalye sa https://www.abante.com.ph/abusadong-nutriasia-campos-tatalupan-ng-kongreso.htm


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *