BSP Cabanatuan Branch, papalitan ang mga luma, sira at may punit na pera

Sa inisyatiba ng Bangko Central ng Pilipinas-Cabanatuan Branch ay bibigyan ng pagkakataon ang mga Novo Ecijano na palitan ng bagong pera ang kanilang sira, punit at maruming perang papel at barya  tuwing unang Lunes ng buwan ngayong taon bilang parte ng kanilang clean note and coin policy.

            Nagsimula na nitong October 1, 2018  ang pagtanggap  ng Bangko Sentral ng Pilipinas – Cabanatuan City Branch  ng mga may sira, punit, luma at maruming pera upang mapalitan ng  bagong perang papel at coins alinsunod sa kanilang Clean note and Coins policy, layunin ng polisiya na ito na panatilihing maayos at pasok sa standard ng BSP ang perang ginagamit ng mga mamamayan.

            Sa ilalim ng  Section 56 ng Republic Act No. 7653 o the New Bank Act babawiin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga perang hindi na maaaring gamitin pa dahil sa sira nito at palitan ng bagong pera upang mag circulate. Gayunpaman, may mga features na kailangan ay makita sa pera na ipapapalit sa Bangko Sentral.

Tatlong features para sa perang papel na may sira na, kailangan makita upang mapalitan ito ng BSP.

Para sa mga perang papel Kinakailangan na makita ang seal at signature ng Gobernador ng Bangko Central at ng Pangulo ng Bansa.  Dapat nawawala ang mahigit  sa 3/5th  sa  perang papel para sa mga may punit, nasunog nasira  o di naman kaya ay pinagdugtong lang na pera. Dapat ay hindi tinanggal o nawawala  ang embedded Security Thread ng perang papel .

          Kung makikita ang tatlong features na ito ay maaaring ipa-palit ang inyong pera sa BSP o di naman kaya ay sa mga bangko.

            Ang Bangko Sentral ng Pilipinas-Cabanatuan City Branch ay tatanggap ng pera na hindi lalagpas sa halagang umaabot ng 2 libong piso per indibidual.

            Ayon kay Deputy Director Engineer , Meru Barbero  ng Cabanatuan Branch Dahil ang pera ay simbolo ng ating bansa kinakailangan ay maayos ito at hindi sira-sira kaya naman sila ay nag lunsad ng ganitong programa upang maisulong rin ang clean note and clean coin policy na ipinatutupad ng Bangko Sentral ng Pilipinas.

Bangko Sentral-Cabanatuan Branch, inanyayahan ang mga mamamayan na magpapalit ng kanilang luma at sira ng pera

Inaanyayahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas  – Cabanatuan Branch  ang mga mamamayan na ipa palit na ang kanilang mga lumang pera tuwing unang lunes ng buwan hanggang sa buwan ng Disyembre taong 2018.

            ang pagpapalit na ito ay para lamang sa mga pera na  in current circulation o kasalukuyang pera na may value pa. – Ulat ni Amber Salazar


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *