Cryostasis o Cryopreservation , preserbasyon ng buhay gamit ang pagyeyelo

Pagkabuhay na muli , yan ang isa sa mga pangako ng Cryospreservation o pagpapayelo sa katawan ng tao, upang pagdating ng panahon ay buhayin muli gamit ang makabagong teknolohiya.

Pero ano nga ba ang Cryopreservation?  At bakit may mga taong mas pinipiling pag yeluhin ang kanilang katawan pagkamatay,  kaysa ang ilibing na lamang? Ang sobrang pagbaba ng temperatura ay maaaring maging dahilan ng pagyeyelo.

Ang pag yeyelo ng tubig ay nagsisimula sa 0 degrees celsius o 32 degrees farenheight. Sa isang tao, kahit sa mga hayop ang pagkaka- babad sa nagyeyelong tubig o pagkaka-exposed sa mababang temperatura ay maaaring makasira sa mga tissue ng katawan na mas kilala bilang frost bite. Habang ang exposure naman dito ay maaaring mag resulta sa hypothermia.

Gayunpaman, ayon sa mga eksperto kung ang isang tao ay mai-pre preserve ng tama, maaaring hindi magkaroon ng damage ang mga cells at tissue nito. Ang proseso na ito ay tinatawag na Cryopreservation o Cryostasis.

Hindi na bago ang preserbasyon ng living cells para i-revive muli. Ginagamit ito hindi lamang ng mga seyantipiko sa pag aaral ng preserbasyon kundi pati na rin sa mundo ng medisina.

Ang mga sperm cells na karaniwang dino-donate sa mga sperm bank ay dumadaan sa Cryopreservation. Sa oras na kailanganin na ito ay dumadaan  sa sperm thawing, ang cells ay nagiging active na muli kapag naitaas na ang temperatura at maaari nang gamitin, maging sa mga halaman ay posible ang Cryopreservation.

Ang sylene stenophylla ay isang halaman sa isang squirrel chamber na nadiskubre sa perma frost na inilagay ng isang squirrel 30,000 years ago o panahon pa ng ice age. Na revive ito ng isang russian scientist at ngayon ay namumulaklak na at maaari nang paramihin.

Isang uri din ng lumot ang na-revive ng mga seyantipiko na matatagpuan sa Britanya. Ito ay nakakulong sa loob ng yelo ng humigit  isang libo limang daang taon.

Nakapag-revive man ito ng mga halaman at nakapag preserve ng mga living tissues at cells ang lahat ng  mga taong pumasok sa Cryopreservation ay hindi pa rin na rerevive hanggang ngayon.

Umaabot sa mahigit kumulang 197 katao ang nagpa Cryopreserve. Ang main ingredient nito ay liquid nitrogen kung saan maingat na pinag yeyelo ang katawan ng tao upang ma preserba.

Umaabot ng -150 to -195 degrees celsius ang kinakailangang temperatura upang mapanatiling naka Cryopreserve ang katawan ng isang tao.

Ang Cryopreservation ng tao ay pinapayagan lamang ng batas, kung ang isang tao ay pronounced dead o patay na,  kaya dito pa lamang sisimulan ang proseso ng pagpapa yelo sa katawan ng tao.

Ang mga taong sumasailalim dito ay kadalasang may isang uri ng karamdaman na hindi pa nahahanapan ng lunas, sa pag-asang balang araw ay magkakaroon ng lunas ang mga karamdamang  ay sumasailalim sila sa Cryopreservation upang i-revive kapag nagawan na ng lunas ang mga karamdaman na ito.

Naniniwala ang mga seyantipiko na sa tulong ng nano technology ay makakayanan na ng teknolohiya na i-revive ang mga taong sumailalim sa Cryostasis.

Dapat ay hindi hihigit sa 15 minuto ang kamatayan ng isang tao bago ito isa ilalim sa Cryopreservation. Ayon sa mga seyantipiko hindi agad namamatay ang mga cells ng tao at kung  maagang magagawa ang procedure ay mas malaki ang tsansa nito  na mag survive.

Ilan lamang ang american cryonics at alcor sa mga kumpanya na nagbibigay ng ganitong serbisyo. Umaabot sa one hundred fifty five thousand dollars o humigit  sa anim na milyong piso ang pagpapasailalim sa Cryopreservation, at ang Maintenance naman nito ay nasa seventy seven thousand dollars  o humigit 3 million pesos upang maipagpatuloy ang prosesong ito.

Ilan sa mga halaman maging puno ay nakaka -survive sa extreme weather condition katulad ng pagyeyelo at kapag dumating ang spring o tag sibol ay muli itong tinutubuan ng dahon at sumasabay sa agos ng panahon. Naniniwala ang mga sayantipiko na ang kinakailangang teknolohiya para makapag revive ng isang taong sumailalim sa Cryopreservation ay nalalapit na.

Ito ang balitang unang sigaw. Stunning facts about Cryopreservation.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *