Hanta Virus, isang nakamamatay na uri ng virus na nakukuha sa mga daga.

Taong 1993 lamang na diskubre ang virus na ito, walang pinipili at mabilis na pumatay sa mga dadapuan bata man o matanda.

Yan ang killer virus HPS o Hanta Virus Pulmonary Syndrome

 

Unang na diskubre ang Hanta Virus sa Hantan River , South Korea. Ang Hanta Virus ay matagal nang pumapatay sa mga dinadapuan nito at napag alaman na ang Hanta Virus ay ang dahilan ng kamatayan ng ilang mga tao noon na sinasabing may unknown cause of death.

Mabilis at  malupit ang hagupit ng Hanta Virus sa mga dadapuan nito. Sa una katulad ng ibang mga killer virus ay nagpapakita muna ito ng sintomas ng lagnat, trangkaso na may kasamang pananakit ng tyan, pag ubo,hirap sa pag hinga pagkahilo at pag susuka.

Sa loob lamang ng 3 linggo  matapos dapuan ng Hanta Virus ay mabilis na itong kumakalat sa systema ng biktima nito. Tatlong araw pagkatapos magpakita ng mga sintomas ang mga taong may Hanta Virus, mabilis na itong lumalala at kumakalat. Mapupuno ng fluid ang lungs o baga ng taong dinapuan ng Hanta Virus na nagiging dahilan para mahirapan itong huminga. Isang mabagal at masakit na uri ng kamatayan.

Ang inaakalang simpleng trangkaso ay maaaring kumitil sa buhay ng mga pasyente na walang alam sa Hanta Virus. Dahil sa mga simpleng sintomas ay hindi ito napapansin ng biktima ng hanta virus, mahirap din tuntunin ng mga doctor ang pinag mumulan ng mga sintomas na ito dahil sa mga karaniwang sintomas nito sa lagnat at trangkaso .

Sa mga daga nakukuha ang Hanta Virus. Ang mga daga na carrier ng Hanta Virus ay nakakapang hawa galing sa kanilang ihi, laway at dumi. Ang nakababahala pa, ang mga daga na may Hanta Virus ay hindi nagkakasakit kahit mayroon na sila nito. Immune man ang mga daga, kabaligtaran naman ito ng mga taong dinadapuan ng Killer Virus na ito.

Airborne o maaari mong makuha ang Hanta Virus sa pag langhap ng hangin galing sa kontaminadong ihi, dumi, at laway nito.  Ang kagat ng daga ay nakamamatay at dito rin maaaring makuha ang Hanta Virus  pinaghihinalaan din ang pag hawak sa mga gamit na may laway , dumi o ihi ng daga ay magiging dahilan upang makuha ang sakit na ito.

Ang Hanta Virus madali mang makuha dahil sa karaniwan sa buong mundo ang mga daga at dahil sa madali itong lumipat mula sa isang bansa papunta sa iba pa sa pamamagitan ng pag lipat ng kontaminadong daga sa mga shipping vessels  papuntang ibang bansa.

Gayunpaman  ang mga taong dinadapuan ng Hanta Virus ay hindi nakakahawa sa kapwa tao nito at kahit magkaroon blood transfusion o pag lilipat ng dugo mula sa taong biktima ng Hanta Virus ay hindi mahahawa ang kahit na sino ditto ang tanging paraan ay mouse to human contact. Ang deer mouse at cotton mouse ang pinaniniwalaang pangunahing carrier ng Hanta Virus na makikita sa iba’t ibang panig ng mundo.

Walang gamot ang Hanta Virus at kung mapapabayaan ay halos sigurado na ang kamatayan ng taong biktima nito.

Mas mataas ang tsansang maka ligtas sa Hanta Virus kung ang taong biktima nito kung ito ay maagang ma de detect at i a-admit sa Intensive Care Unit o ICU.

Wala mang outbreak ng Hanta Virus ang Pilipinas ay dapat pa ring mag ingat ang mga mamamayan. Dahil sa madali itong makuha galing sa mga infected na mga daga kinakailangang mag suot ng proteksyon kapag nag lilinis, itago ng maayos ang mga pagkain at kung kakaiba na ang nararamdaman ay magpakunsulta agad sa doktor. Delikado man maraming mga uri ng virus ang maiiwasan ng sino man ang mga Killer Virus kung magiging malinis sa katawan at kapaligiran lamang.

Sa susunod na linggo ay ating tututukan muli ang mga nakamamatay na disease na ito.  Laging tumutok sa  balitang unang sigaw Killer virus.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *