Ilang pangalan ng mga yumao na, nasa listahan pa ng mga botante

     Karaniwang reklamo ng ilang mga botante sa Lungsod ng Cabanatuan noong araw ng botohan ay ang mga nawawalang pangalan, mga pangalang nailipat ng ibang barangay, mga pangalang nailipat ng presinto at ang mga pangalan ng mga taong yumao na ngunit nasa Voters List pa rin.

     Labis ang pagtataka ni Aling Florinda Irabon ng Barangay MS Garcia dahil nawawala ang kanyang pangalan sa Voters List, samantalang ang kanyang yumaong asawa ay nasa listahan pa rin.

     Ayon kay Aling Florinda, hindi lamang pangalan ng kanyang yumaong asawa ang kanyang nakita sa listahan kundi maging pangalan ng ilang mga yumaong kabarangay nito ang naroon pa.

     Nawawalang pangalan din ang naging suliranin ni Aling Teresita Cajucom ng Barangay Mabini Homesite na nagsabing ngayon lamang nangyaring nawala ang kanyang pangalan sa listahan ng mga botante.

     Lumapit ito kay Mercy Evangelista, lider ng kababaihan sa kanilang lugar upang magbakasakaling makita ang kanyang pangalan sa kopya ng Master List na hawak nito.

     Ayon kay Aling Mercy, ilan sa kanyang mga kabarangay ang hindi makita ang pangalan sa listahan ng mga botante na nakapaskil sa bawat presinto. Kaya naman sa tulong ng Master List na hawak nito ay natagpuan ang mga nawawalang pangalan na nailipat pala ng ibang presinto.

     Isang Vote Counting Machine o VCM naman ang nag-“hang” o tumigil sa pagkain ng balota sa naturang lugar alas diyes bente singko ng umaga, bagaman naayos ito ng BEI ay muli itong huminto dakong alas dos bente singko ng hapon.

     Ilang botante din ang dumanas ng kalituhan dahil matapos bumoto at makita ang resibo ay hindi umano lumabas ang mga pangalan ng mga taong kanilang binoto.

     Hindi naman nakaboto ang ilang botante sa Barangay Aduas Sur, dahil nailipat umano ang kanilang mga pangalan sa ibang bayan.

     Giit ng isang botante, ginuhitan lamang ng ballpen ang mga pangalan nila na nakapaskil sa polling precinct na sinasabing naitransfer o nailipat daw ng ibang lugar, na umabot sa tatlumput dalawang mga pangalan. -Ulat ni Danira Gabriel

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *