Indonesia, ipinabalik sa Australia, Estados Unidos at Europe ang mahigit 50 container ng basura

Image courtesy of The Jakarta Post

Ipinabalik ng Indonesia ang mga basura na itinapon sa kanilang bansa sa mga pinanggalingang bansa nito. Nasa 49 container vans ang pinaglalamanan ng mga basura na ikinarga pabalik ng Australia, Estados Unidos at Europe. Isa ang indonesia sa mga bansa sa Southeast Asia na tumatanggi na pagtapunan ng basura ng ibang bansa. kamakailan lamang ay ipinabalik din ng Pilipinas sa Canada at South Korea ang mga basura nito na karamihan ay mga plastic at electronic waste.

Link: https://www.scmp.com/video/asia/3017139/indonesia-returns-nearly-50-containers-waste-australia-europe-and-us


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *