Kakulangan ng face mask, pupunan ng fiber industry sa bansa

Photo Courtesy: Bombo Radyo Philippines

Todo kayod ang gagawin ngayon ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PFIDA upang makapag-produce ng mas maraming abaca at bamboo fiber para sa paggawa ng face mask at mapunan ang malaking demand nito dahil sa Wuhan Coronavirus issue.

SOURCE: https://www.bomboradyo.com/fiber-industry-sa-bansa-todo-kayod-para-mapunan-ang-kakulangan-ng-face-mask/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *