Lahat Kami sa Bayan Ko, Bayaning Totoo

Nang yanigin ni Yolanda ang bansang Pilipinas, ipinamalas nating mga Pilipino ang ating angking katatagan at kakayahang bumangon sa gitna ng mga pagsubok at trahedya. Ipinaghandaan din natin ang nakaambang pananalasa ng sumunod na bagyong Ruby lalupa’t padaong ito sa parating na kapaskuhan.

Hindi na bago ang pagiging bayani ng Pinoy kahit nasa iba pa siyang bahagi ng mundo o sulok ng Pilipinas. Tinaguriang modern-day heroes ang mga Pilipinong nagtratrabaho sa ibang bansa hindi dahil lamang sa mga sakripisyo nito kundi dahil sa angking world-class talent at premyadong kalidad ng galing nito sa maraming larangan.

Mula kina Lea Salonga, Tony Meloto, Arnel Pineda, Tony de Zuniga, Monique Lhuiller, Jessica Hagedorn, Manny Pacquiao, Kenneth Cobonpue, at marami pang iba, nasaksihan ng mundo ang natatanging yaman ng isang maliit na bansa sa Asya–ang mga tao nito mismo.

People power na mula din sa Pilipinas ang pumukaw ng moderno at radikal na paraan ng rebolusyon at nagbigay-daan sa mga panawagang pagbabago ng sistema ng lipunan sa mga bansang tulad ng post-communist European Eastern Bloc, Mongolia, Ukraine, Hong Kong at iba pa.

DobolPKasabay naman ng pag-usad ng makabagong teknolohiya ay mas lumawak ang kaalaman ng marami habang tila isang pindot na lamang ang makarating sa isang napakalayong lugar. Nagbunyad ito ng mga kilusang tulad ng citizen journalism na kung saan nasa kamay mismo ng mga mamamayan ang kapangyarihan na magbahagi ng mga bagong kaalaman, magpaalam ng mga kontrobersyang dapat ipamahagi o kaya’y magbabala sa isang nakaambang panganib.

Nasaan ka man, sino ka man, at kung kailan mo man kailangan, nasa saiyo na ang karapatang maging mapagmasid at maging tagabantay ng mga nangyayari sa iyong paligid kasabay ng kapangyarihang maglathala ng katotohanan, magsiwalat ng mga tiwali at mag-udyok ng mga pagkilos kung nararapat man sa pagtama ng mga kamalian.

 

 

Sa mga may itinatagong multo o kalansay sa kanilang baul, ito’y isang panganib imbes na isang matibay na daan tungo sa pag-unlad at pagbabago. Itinaguyod ang TV48-Dobol P upang hubdan ang mga nagpapanggap at nagsisilbing balakid sa mga pinagtagumpayan ng ngayo’y mas matapang at mas makatotohanang Pilipinas at Nueva Ecija.

Dahil sa kalayaang ito, matagumpay ang mga bagong bayaning Pilipino at Novo Ecijano kaya’t dapat lamang nating isabuhay at ipagbunyi ang mga katuparan ng mga pinaglaban ng mga ninuno natin na buhay mismo ang binuwis para sa kasalukuyang henerasyon.

christmas billboardsample

Ang kabayanihan ng Unang Sigaw noon ay nanatiling buhay sa bagong Boses ng Taumbayan, basta’t patuloy nating babantayan at ipaglalaban ang ating kalayaang kumilos, magpahayag at magbahagi ng ating opinyon at mga kaalaman.

Sa pagpasok ng taong 2015, patuloy na magiging mapaghamon ang TV48-DobolP sa ngalan ng katotohanan, magsisilbing tagapagtaguyod ng katarungan at tagapangalaga ng kalayaan ng bawat Pilipino at Novo Ecijano. Dahil iyan ang sinisigaw ng modernong panahon at ng bagong Nueva Ecija–na sino ka man at nasaan ka man, ikaw mismo ang kapangyarihan at ang boses ng katotohanan.

 

 

Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon!

DobolP Signature

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *