Mag-aaral ng HCPSM Science High School, nagpaligsahan sa larangan ng siyensya

Kakaiba ang naging Quiz Bee ng Masa ng Honorato C. Perez Sr. Memorial Science High School, dahil walang pamantayan o hindi pinili ang mga manlalaro. Sa pamamagitan lamang ng pagbunot sa mga pangalan ng mga estudyante na nasa Grade 7, 8, 9 at Fourth Year Level, ay bumuo sila ng dalawampung grupo na may tig anim na miyembro. Layunin na mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng mag-aaral na makilahok sa pagsusulit.

Ang mga batang makikitaan ng potensyal, ay mabibigyan ng pagkakataon na mahasa pa, upang maisabak sa mga mas matataas na paligsahan.

Pasasalamat ang naging pahayag ni Dr. De Leon sa mga tumulong at sumoporta sa kanilang programa.

Bukod sa Quiz Bee ng Masa, ay nagkaroon din ng 7th Annual Research Forum. Kung saan, tinuruan ang mga estudyante na gumawa ng Scientific Research, upang linangin ang bawat mag-aaral na makagawa ng makabuluhan at may batayan na pananaliksik.

Hindi lamang mga estudyante ng Honorato Science High School ang nakilahok sa nasabing Forum, binuksan din ito sa lahat ng pampublikong eskwelahan na nagnanais na matuto at mahasa pa sa paggawa ng research paper. Ulat ni Danira Gabriel

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *