Mahigit 600 uri ng halaman, extint na dahil sa tao

Na extinct ang wild St. Helena Olive Tree noong October 11,1994.

Simula pa noong 1753 hanggang taong 2018 naitala sa pag aaral na ginawa ng Sweden at Britanya na umaabot na sa 571 ang extint o nawala ng uri ng halaman dahil sa kapabayaan ngtao. Ilan lamang dito ay Chile sandalwood (Santalum fernandezianum), St Helena olive tree (Nesiota elliptica) at marami pang iba. Ayon sa pag aaral mas marami pang mga uri nghalaman ang na e-extinct kaysa sa ibon, mammals, at amphibians.  

Link: https://www.newscientist.com/article/2205949-humans-have-driven-nearly-600-plant-species-to-extinction-since-1750s/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *