Mga debotong may kapansanan, dinagsa ang kapistahan ng Tatlong Hari sa Lungsod ng Gapan

Dinagsa ng mga may sakit at kapansanan ang dambana ng Divina Pastora sa Lungsod ng Gapan sa kapistahan ng tatlong hari.


Isa sa libu-libong mananampalatayang Gapanense ay si Nanay Rosana Alejandro at anak na si Elmer na may sakit na Cerebral Palsy. Naniniwala si Nanay na sa kanyang debosyon ay mapapagaling at mapapahaba pa ang buhay ng kanyang anak.

Nakilala ko rin ang mag-inang sina Mommy Eleanor Nicolas at ang anak nitong si Wilson na may Downe Syndrome na parehong naninilbihan sa simbahan. Marubdob aniya ang kanilang pananalig at pananampalataya kay Kristo upang magabayan sila sa araw araw na pamumuhay.

Kinuwento pa ni Mommy Eleanor na marami ang pumupunta sa kanilang lugar dahil naniniwala na nagmimilagro ang simbahan. Yung iba ay bumabalik aniya upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap, habang ang ilan ay nagsisimula pa lang mamanata para sa kagalingan ng mga karamdaman o pagdulog ng kanilang personal na mga kahilingan.

Kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ng tatlong hari ay ang Feast of the Epiphany o unang pagpapakita ng Panginoon sa buong mundo na kadalasan ay ipinagdiriwang tuwing unang linggo ng bagong taon. Ulat ni Getz Rufo Alvaran.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *