Mga mag-aaral sa Estados Unidos, nakilahok sa National Walkout

Ilang libong mga mag-aaral ang nagtungo sa harap ng White House bilang bahagi ng National Walkout sa Estados Unidos.

Layunin nito na maiparating sa gobyerno ng Amerika ang panawagan sa pagbabawal ng pagbenta ng assault weapons, pagsasagawa ng universal background checks sa mga bibili at ang pagdisarma ng mga otoridad sa mga tao na may kinasasangkutang kaso.

SOURCE: http://www.bomboradyo.com/ilang-mag-aaral-sa-ibang-bansa-sumali-rin-sa-walkout-ng-us/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *