NO BIO, NO BOTO!

Mahalaga ang eleksyon sapagkat ito ay isang batayang karapatan ng mamamayan. Sa ilalim ng Republic Act 10367 o ang Mandatory Biometrics Registration Act of 2013, ang mga botanteng hindi nakapagsumite ng kanilang biometrics record ay made-deactivate sa voter’s list at hindi makakaboto sa pambansang eleksyon sa 2016.

Ang hangaring mahikayat ang mga botante na sumalang sa biometrics ay inilunsad ng Comelec ang kanilang “No Bio, No Boto” campaign sa layong mas maraming botante ang makapagsumite ng kanilang biometrics data.

Sa nasabing proseso kukuhanin ng COMELEC ang larawan, pirma, at fingerprint ng isang botante. Napakahalaga ng hakbang na ito upang magkaroon tayo ng malinis na listahan ng mga botante. Ito ang una at kung tutuusin ay isa sa pangunahing paraan upang maiwasan ang pandaraya sa araw ng botohan. Nag-uumpisa kasi sa listahan ng mga botante ang pandaraya sa eleksyon dahil na rin sa dami ng bilang ng mga naglipanang ‘ghost voters.’ Upang maiwasan ito, kinakailangan ang kooperasyon ng bawat botanteng Pilipino.

Halos 9.6 milyong botante ang walang biometrics ng simulan ng COMELEC ang pagrerehistro noong Mayo 2014. Marahil ay may ugali tayong gawin ang mga bagay-bagay sa huling minuto ngunit huwag na nating hintayin pa ang deadline na itinakda ng Comelec sa Oktubre 31, 2015 bago pa magpakuha ng biometrics at makaboto sa darating na halalan.

Sa huling tala ay mayroon pang mahigit 4 na milyong botante ang inaasahang makakapagparehistro. Ang ganitong dami ng botante ay makapagbibigay ng magandang kalamangan sa isang dikit na laban sa pambansang eleksyon.

Ang nalalapit na eleksyon 2016 ay kailangang maging tulay para sa makabuluhang pag- unlad ng lipunan na matagal na nating minimithi.

Bilang isang mamamayan, tayo mismo ay dapat maging mapanuri at sumama sa pagkilos. Sapagkat ito ang mabisang paraan upang mawasak ang baluktot na sistemang umiiral sa bansa.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *