Araw ng Kalayaan sa pananaw ng mga Novo Ecijano

Ano nga ba ang ibig sabihin ng kalayaan?

Noon pa man ang konsepto ng kalayaan ay nasa malayang pamumuhay ng mga tao sa sariling bayan nito. Kung saan ang mga mamamayan dito ay malayang kumikilos ayon sa mga nais nilang gawin basta’t hindi ito sumusuway sa mga batas na pinapairal sa kanilang bansa.

Malaya sa mga nais nilang sabihin, isulat, ganoon din sa mga saloobin at opinyon.

Higit sa lahat malaya sa kung sino man ang mga nais nilang ihalal sa bansa bilang mga pinuno.

Subalit, lumipas man ang mahigit isandaang taon nananatili pa rin ang sugat na naiwan ng kahapon.

Araw ng kalayaan. Yan ang isa sa mga taunang pagdiriwang sa Pilipinas na ginaganap tuwing ika-12 ng Hunyo bilang paggunita sa pamamahayag ng kalayaan ng bansa mula sa Espanya noong June 12, 1898.

Isa itong pambansang araw ng pagdiriwang sa Pilipinas.

Sa paglipas ng maraming taon at dekada, marami mang nagbuwis ng buhay, nawala man ang mga tunay na nagsakripisyo para sa kalayaan. Sa huli ang nananatili sa atin ay ang pagiging isang Pilipino na kahit saan ay hindi sumusuko, hindi umaatras sa kahit anong laban.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *