PERA KAILAN NGA BA UNANG NAIMBENTO?

Nakasanayan na ang paggamit ng pera sa pagbili at pagbabayad ng iba’t ibang bagay sa araw-araw. Pero kailan nga ba ito unang ginamit ng tao?

Noong panahon hindi pa uso ang paggamit ng pera. Ang pagpapalit ng dalawang produkto katulad ng isang baboy para sa isang sako ng bigas ang nauuso na tinatawag na bartering. Gamit ang isang produkto katulad ng trigo o di naman kaya ay manok ito ang ginagamit na kabayaran sa serbisyo, pagkakautang at pagbili sa iba’t ibang mga bagay. Noong 1100 BC, naimbento ng mga Chinese ang unang barya gamit ang bronze upang makabili. Sa ganitong paraan hindi na kinakailangan ng tao na dalhin ang kanyang produkto at ang mga produkto ay may karampatan nang presyo.,

Noong 600 BC sa Turkey ginawan ng pangalan ang mga baryang ito. Noong panahon ang isang clay jar ay nagkakahalaga ng two owls and one snake. Dito na lumaganap ang paggamit ng mga silver, bronze at gold sa pag bili ng mga bagay. Chinese din ang unang gumamit ng paper money noong 1200 AD at sa pagtagal ng panahon kinilala na sa buong mundo ang pera na gawa sa papel, nickel, at kahit gold coins upang makabili, makapagbenta at pambayad sa mga pamilihin sa buong mundo.

Dahil sa iba’t ibang uri ng pera na kumalat sa buong mundo gawa ng iba’t ibang lider ng bansa nagkaiba-iba ang pera na ginagawa sa iba’t ibang bansa at hanggang ngayon ay patuloy ang ebolusyon ng pera sa disenyo at hugis.– Ulat ni Philip “Dobol P” Piccio


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *