SK Officials, payag sa drug test

Sang-ayon ang mga bagong halal na opisyal ng Sangguniang Kabataan (SK) ng Lungsod ng Quezon sa pagsasagawa ng mandatory drug testing sa kanilang hanay.

Ang QC ang kauna-unahang LGU sa buong bansa na nagpatupad nang maayos na sistema hinggil sa Anti-drug campaign kaya ang lungsod ang modelo ngayon sa buong bansa at tinutularan ng ibang lokalidad hinggil sa programa laban sa illegal drug.

Mandatory drug test suportado ng mga bagong SK


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *