Wika ng Pambansang Kaunlaran

Maliban sa pambansang wika na Filipino, mayroong 175 na katutubong wika o dayalekto sa Pilipinas; 171 dito ay nanatiling ginagamit pa at 4 ang tuluyang lumipas na.
Maliban sa pambansang wika na Filipino, mayroong 175 na katutubong wika o dayalekto sa Pilipinas; 171 dito ay nanatiling ginagamit pa at 4 ang tuluyang lumipas na.

Ang pambansang wika ay nagbibigay daan para sa pagkakaisa at isang mahalagang salik sa pagbuo ng pambansang pagkakakilanlan. Ang pagsulong sa malawakang paggamit ng wikang Filipino bilang pambansang wika ay nanatiling malaking pagsubok na kung saan ang ating kapuluan ay napakaraming dialekto.

Sa aking karanasan, ang aking ama ay nagsasalita ng Hilogaynon. Samantalang ang aking ina naman ay sanay sa Kiniray-a. Dahil piloto ang aking ama ay lumaki kami sa base militar sa Basa Air Base, Pampanga at natutong magsalita ng Kapampangan, Tagalog at Ingles.

Isa sa mga hadlang sa paggamit ng wikang Filipino ay ang pagmamalaki sa pangrehiyong wika. Marami sa ating mga kababayan ang tumatangging gamitin ang Tagalog bilang basehan ng wikang pambansa. Karamihan ay mas gusto pang magsalita ng Ingles kaysa isalin ito sa wikang Filipino. Dahil ang Ingles ay malawakang ginagamit sa ating bansa, mas nadadalian ang ating mga kababayan sa ganitong pamamaraan.

 Si Dr. Jose Rizal, ang siyang unang nakaisip at nagpahalaga sa mga likas na katangian ng Tagalog upang maging wikang pambansa ng Pilipinas. Francisco Balagtas. Tinaguriang "Prinsipe ng mga Manunulang Pilipino" at sinasabing "William Shakespeare ng mga Tulang Pilipino." Manuel L. Quezon “Ama ng Wikang Filipino” sa kanyang panunungkulan bilang pangulo unang nagpalabas ng batas na bumuo sa pag-aaral sa mga katutubong wika na Surian ng Wikang Pambansa, na ipinatupad noong taong 1937.
Si Dr. Jose Rizal, ang siyang unang nakaisip at nagpahalaga sa mga likas na katangian ng Tagalog upang maging wikang pambansa ng Pilipinas. Francisco Balagtas. Tinaguriang “Prinsipe ng mga Manunulang Pilipino” at sinasabing “William Shakespeare ng mga Tulang Pilipino.” Manuel L. Quezon “Ama ng Wikang Filipino” sa kanyang panunungkulan bilang pangulo unang nagpalabas ng batas na bumuo sa pag-aaral sa mga katutubong wika na Surian ng Wikang Pambansa, na ipinatupad noong taong 1937.

Ang lahat ng bansa ay kailangan ng sariling wika. Ang mga bansang umuunlad sa Asya ay buong ipinagmamalaki ang kanilang sariling wika kahit tinutulak nila ang kanilang mga mamamayan na matuto ng Ingles sapagkat ito ang wika ng globalisadong ekonomiya.

Sa aking paglilibot sa ating kapuluan, nakita ko ang malawakang paggamit gayundin ang pagtuturo ng pormal at tradisyunal na wikang Filipino. Ang paghahalo ng wikang pambansa at wikang banyaga sa pasalita at pasulat na komunikasyon ay nagdudulot ng pagbaba ng kasanayan sa parehong wika, karagdagan pa ang impluwensiya ng telebisyon at pelikula. Sa panahong ito ay pinalalala pa ng text messaging.

Para sa ating mga kababayan, ang Buwan ng Wika ay kailangan ng mga programang magsusulong ng malawakang paggamit ng wika. Ang ating pambansang wika ay nararapat na magpapataas ng antas ng ating mga dialekto at paghusayin ang kasanayan sa wikang banyaga.ang pag tetext ay nakakamatay[youtube=http://youtu.be/shM1b8hRDv8]


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *